Nem Alma Santrali

NEM ALMA SANTRALİ         
asd

KLİSOM Havuz Nem Alma Santralleri (KKS-N) paket üniteler olarak tasarlanıp kapalı yüzme havuzlarında ve nem oranının yüksek olduğu yerlerde buharlaşmadan dolayı oluşan aşırı nemi gidermek ve bu mahallerde yıl boyunca optimum konforu temin etmek üzere kullanılmaktadır. Havuzun bulunduğu ortam şartlarında havanın bağıl neminin yüksek olması yalnız konfor şartlarını bozmaz, aynı zamanda mahal ortamındaki tüm ekipmanların zarar görmesine neden olur. KKS-N’ler kapalı yüzme havuzlarının bulunduğu ortamın gerekli konfor şartlarını ve gerektiği zamanlarda mekanda bulunan yüksek miktardaki özgül nemin istenilen değerlerde tutulmasını sağlar.

Kapalı yüzme havuzlarında bağıl nemin VDI 2089/1’e göre %40 -%64 arasında olması gerekmektedir, bağıl nemin bu değerin üzerine çıkması durumunda ortamda bakteri, mikrop ve mantar gibi insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen mikroorganizmaların oluşmasına ve çoğalmasına neden olduğu bilinmektedir.

KKS-N’ler bünyesinde bulunan soğutma grubu (DX Serpantinli), ısıtma grubu, elektrikli kumanda panosu ve programlanabilir otomatik kontrol elemanları ile senkronize olmuştur. Santraller kendilerini istenen şartlara göre yılın tamamında tüm mevsim şartlarında çalışabilecek şekilde istenilen konfor şartlarına göre ayarlayabilmektedir.

KKS-N uygulamaları 3 farklı santral tipinde gerçekleştirilebilir. Birincisi plaka tipi ısı geri kazanımlı, ikincisi ısı borulu ısı geri kazanımlı ve üçüncüsü de ısı geri kazanımsız tiplerdir.

KKS-N’ler toplam 8 model ve 24 tip ile ihtiyaç duyulan kapasitede seçim yapabilme özelliğine sahiptir. Isı geri kazanımlı ve ısı borulu sistemlerin enerji giderleri daha az olacaktır. Isı geri kazanım sistemleri ile sıcaklık parametrelerine bağlı olarak %70’lere varan ısı geri kazanımı mümkün olacaktır.

Dosya Ekleri

File Description
pdf Teknik Bilgiler Ve Boyut Tablosu
pdf Teknik Detaylar