Isı Geri Kazanımlı Klima Santrali

ISI GERİ KAZANIM ÜNİTELİ KLİMA SANTRALLERİisi-santral

Günümüz koşullarında enerji maliyetlerinin artması nedeniyle ısı geri kazanımın önemi artmıştır.  Karışım havalı veya %100 taze hava ile çalışan klima santrallerinde dışarıya atılan egzost havasından faydalanılarak taze havanın bir miktar ısıtılması veya soğutulması yolu ile yüksek enerji tasarrufları elde edilmektedir. Bu amaçla Klisom Klima Santralleri, havadan havaya veya sudan havaya ısı gerinim kazanım seçeneklerini sunmaktadır. Sudan havaya ısı geri kazanımlı klima santrallerinde ısıtma şartlarında, egzost tarafında iç mahalden atılan havanın enerjisinin alınması için, taze hava tarafında ise egzost tarafından elde edilen enerjinin taze havaya aktarılması için birer adet Bakır boru/Alüminyum kanatlı batarya kullanılmaktadır. İki batarya arasında su sirkülasyonunu sağlamak amacı ile de bir adet pompa kullanılır. Soğutma şartlarında ise işlem sırası tersine çalışır. Havadan havaya ısı geri kazanım sistemlerinde ise enerji aktarımı egzost havasından taze havaya (soğutma şartlarında tersi olmak kaydı ile) yapılmaktadır. %100 taze havalı cihazlarda normal şartlarda olduğu gibi çift beden imalat yerine ısı geri kazanım ünitesini de içinde barındıran tek beden cihaz imalatı yapılmaktadır. Cihaz tasarımları projenin ve iç-dış hava şartlarının durumuna göre farklı olabilmektedir.