Yangın Damperi

YANGIN DAMPERİ

yangın damperi

Havalandırma sistemlerinde, yangın esnasında alev ve dumanın hava kanalları aracılığı ile yayılmasını ve yangının körüklenmesini önlemek amacı ile kullanılmaktadır. 72 °C sigorta veya motorlu ve duyar elemanlı olarak iki tipte dizayn edilmiştir. Yangın durumunda, duyar eleman otomatik olarak motoru veya erime halkası yay mekanizmasını aktive etmekte ve motora veya yay mekanizmasına bağlı olan klape kapanarak yangının diğer mahallere geçişini engellemektedir. Yangın Damperleri direkt olarak hava kanallarına veya kanalların duvar geçişlerine, duvar önü veya dışına monte edilebilir özelliktedir. Yangın Damperi, kasa 1,5 mm galvaniz sacdan ve klapesi taşyünü izole ile kaplanmış galvaniz sacdan proje ölçülerine göre değişik ebatlarda imal edilmektedir. Yangın Damperleri’nin yangın geçirgenlik deneyleri TS-EN 1363-1 standardının öngördüğü çerçevede yapılmıştır. 900 °C’de yanmaya tabi tutulan Yangın Damperi’nin 60. dakikaya kadar bütünlüğünde ve işlevinde bozulma olmadığı belgelendirilmiştir.