Buharlı Nemlendirici

BUHARLI NEMLENDİRİCİ
NEMDIS

NEMİC
Buharlı nemlendiriciler mahalde yeterli nemin olmadığı durumlar için kullanılmaktadır. Nemlilik seviyesi sağlık açısından çok önemli bir faktördür. ASHRAE (Amerikan ısıtma, soğutma, iklimlendirme mühendisleri birliği) Standardı 62 1989 normal iç hava kalitesi için, nemlilik seviyesinin bina içinde %30-%60 RH seviyesinde tutulmasını öneriyor. Nemlendirme işlemi yüksek sıcaklıkta gerçekleştiğinden zararlı mikroorganizmaları bertaraf ederek insan sağlığı açısından ideal hijyenik ortamı oluşturmaktadır. Bu sebeple hastanelerde sağlıklı solunumu sağlamak ve hastaların su kaybını önlemek adına buharlı nemlendiriciler önemle tercih edilir. Ayrıca özel şartlarda ürün kalitesinin önemli olduğu endüstriyel alanlarda optimum nem seviyesini sağlamak için de tercih edilmektedir.